2006 04 27 Spolupráce s Leteckou záchrannou službou Ostrava