2006 06 24 MR VZS ČČK Sokolov - Volná voda, Záchranné týmy IZS