Kurz Záchranář Z3

Základní informace

Zde se Vám pokusíme vysvětlit pár základních informací o rozsahu kvalifikace, doby platnosti kvalifikace, o způsobu prodloužení kvalifikace, o podmínkách účasti na kurzu, o podmínkách vstupních zkoušek, o organizaci kurzu a o podmínkách a limitech závěrečných zkoušek.

Pro koho je kurz určen

No pro fšechny holky a kluky, kterým je více než 18 let, mají řádně ukončenou základní školní docházku a právě dokončují, případně již dokončili střední docházku s maturitou nebo i bez ní, jsou zdravotně způsobilí k výkonu činnosti Záchranáře Z III, což jim potvrdí jejich praktický lékař, mají chuť se něco nového naučit co jim bude prospěšné i v osobním životě, a hlavně co umí ááálespoň trochu plavat á viděli ááálespoň 2 díly Baywatch.

Rozsah kvalifikace

1. Zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech, umělých a přírodních koupalištích do 2,50 m hloubky bez omezení m2 plochy.

2. Účast v záchranném družstvu VZS ČČK při živelných pohromách.

Doba platnosti kvalifikace

2 roky od data vystavení.

Způsob prodloužení kvalifikace

Prodloužení kvalifikace je možné pouze na základě přezkoušení a to v době platnosti kvalifikace. Požadavky přezkoušení jsou totožné s požadavky závěrečných zkoušek standardního kurzu.

Podmínky účasti na kurzu

1. 18 let.

2. Ukončená základní školní docházka, a právě dokončující, případně již dokončená střední docházka s maturitou nebo i bez maturity. Maturita je rozhodující pro délku praktického nácviku v kurzu, tj. s maturitou 50 hodin, bez maturity 120 hodin.

3. Zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem.

Vstupní zkoušky

Zkoušena je pouze plavecká úroveň uchazečů a to v rozsahu:

1. 100 m volný způsob, tj. jakýkoli plavecký styl, kde limitní hodnota je 2:00 min.

2. Plavání pod vodou, tj. plavání na nádech pod vodou, v délce min. 25m.

Organizace kurzu

Kurz probíhá tu u nás, tedy jako v Ostravě. Zpravidla probíhá v úterky a pátky ve večerních hodinách, tj. od 18:30, a to na bazéně v Ostravě Porubě a na Čapkárně (Vodní svět Sareza). Tyto informace budou vždy upřesněny před samotným zahájením daného kurzu.

Rozsah kurzu je následující:

Kapitola Teorie (hodin) Praxe (hodin)
Plavání 2 10
Záchrana tonoucích 3 16
První pomoc 7 10
Potápění 2 5
Doplňující znalosti 4 5
Závěrečné zkoušky 2 4
Suma sumárum, aneb kaj su mé hodiny 20 hodin 50 hodin (* bez maturity 120 hodin)

Závěrečné zkoušky

A pak přijde ten slavný den, kdy svoje čerstvě nabyté znalosti budete muset prokázat zkušební komisi a ještě za to zaplatit. Ale aby to zas nebylo tak težkě, zde je rozsah závěrečných zkoušek. Nebojte se, zkouška je odvozena od slova zkoušet. Nicméně fakt nemusíte mít strach, kurz Vás na zkoušky řádně připraví. Samozřejmě, že tomu štěstíčku musíte jít i tak trošku naproti, tím nemyslíme cestu úplatků zkušební komisi (to by ani nešlo), ale svou pílí, samostudiem a neustálým zkoušením si praktických znalostí.

Kapitola Úkol č. Zadání úkolu Limit
Plavání 1. 400m plavání volný způsob, z toho prvních 200m v limitu do 4:00 minut
Plavání 2. 25m plavání pod vodou, kde v závěru, tj. 20-25m, vzít 1 puk, který je umístěn v hloubce 1,8 až 3,0 m splněno/nesplněno
Plavání 3. 50 m záchranářský kraul v limitu do 0:50 minut
Plavání 4. Písemný test splněno/nesplněno
Kapitola Úkol č. Zadání úkolu Limit
Záchrana tonoucích 1. 200m tažení tonoucího. Lze střídat způsoby /L 6/, „tonoucí“ se nesmí žádnou částí těla dotknout dna bazénu. splněno/nesplněno
Záchrana tonoucích 2. 4 techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího /viz. obsah kurzu/. splněno/nesplněno
Záchrana tonoucích 3. 3 techniky obrany záchranáře /viz. obsah kurzu/. splněno/nesplněno
Záchrana tonoucích 4. 50m – záchrana modelu. Model je umístěn na hranici 25 m /na 25 m bazénu max. 2 m od stěny/, v hloubce 1,8-3,0m. Záchrance sám volí způsob skoku a plave k modelu volným způsobem s hlavou stále nad vodou, zde vyzvedá model a plave zpět k místu skoku a to vše v limitu. do 1:30 minut
Záchrana tonoucích 5. Záchranná akce s pásem. Zachránce provádí záchranu pomocí pásu po uplavání minimálně 23m. Způsob provedení záchrany /L 6/, první dva způsoby volí podle polohy tonoucího. Po úplné stabilizaci tonoucího obličejem nahoru, provádí simulaci resuscitace s komentářem. Akci provádí do doby přerušení ze strany zkoušejícího. splněno/nesplněno
Záchrana tonoucích 6. Vynášení tonoucího z hlubokého bazénu jedním zachráncem. Způsob vynášení volí předseda zkušební komise podle podmínek /L 6/ splněno/nesplněno
Záchrana tonoucích 7. Písemný test splněno/nesplněno
Kapitola Úkol č. Zadání úkolu Limit
První pomoc 1. Kardiopulmonální resuscitace jedním zachráncem / 5 minut splněno/nesplněno
První pomoc 2. Doplňující otázky praktickprvní pomoci splněno/nesplněno
První pomoc 3. Obvazová technika /jeden vybraný šátkový obvaz/ splněno/nesplněno
První pomoc 4. Písemný test splněno/nesplněno
Kapitola Úkol č. Zadání úkolu Limit
Potápění 1. 100m plavání s ABC, tj. maska, ploutve, šnorchl, s podplaváním čtyř 2 metrových pásem, bez doteku drah vymezující pásmo a to fše v limitu. do 1:40 minut
Potápění 2. Vylévání vody z masky. Zkoušený skáče do vody s maskou v ruce a po vynoření musí být maska na obličeji a bez vody. splněno/nesplněno
Potápění 3. 100m tažení tonoucího s ploutvemi. Lze střídat způsoby, „tonoucí“ se nesmí žádnou částí těla dotknout dna bazénu. splněno/nesplněno
Potápění 4. Písemný test splněno/nesplněno
Kapitola Úkol č. Zadání úkolu Limit
Doplňující znalosti 1. 1. Práce s lanem. Zkoušející zvolí 3 uzle z dále uvedených /ambulanční spojka, škotová spojka, očková spojka, dvojitá dračí smyčka, lodní smyčka/. splněno/nesplněno
Doplňující znalosti 2. Vylévání vody z masky. Zkoušený skáče do vody s maskou v ruce a po vynoření musí být maska na obličeji a bez vody. splněno/nesplněno