Kurz Osoba proškolená ze záchranářského minima (záchranářské minimum)

Základní informace

Zde se Vám pokusíme vysvětlit pár základních informací o rozsahu kvalifikace, doby platnosti kvalifikace, o způsobu prodloužení kvalifikace, o podmínkách účasti na kurzu, o podmínkách vstupních zkoušek, o organizaci kurzu a o podmínkách a limitech závěrečných zkoušek.

Pro koho je kurz určen

No pro fšechny holky a kluky, kteří se živí nebo zábývající či pracují v oblasti učitelů plavání, trenérů plavání, tvoří personál hotelových bazénů, saun, welness center apod., kde hloubka u těchto bazénů přepračuje 1,6m a vodní plocha nepřekračuje 100m2.

Rozsah kvalifikace

1. Zajištění prevence nehod a tonutí v bazénech do 1,60 m hloubky a 100m2 plochy (např. hotelové bazény, vířivky, sauny, welness centra apod.).

2. Zajištění bezpečnosti u různých vodních atrakcí.

Doba platnosti kvalifikace

2 roky od data vystavení.

Způsob prodloužení kvalifikace

Prodloužení kvalifikace je možné pouze na základě přezkoušení a to v době platnosti kvalifikace.

Podmínky účasti na kurzu

1. 18 let.

Vstupní zkoušky

Nejsou

Akreditace kurzu

Pro organizování těchto kurzů je Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, o.s., akreditována a to přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Na základě žádosti Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, o.s., ze dne 15.06.2011 k udělení akreditace dle § 3, odst. 1, písm. f) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 108, odst. 2, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělilo Vodní záchranné službě Českého červeného kříže, o.s., akreditaci k provádění kvalifikace pro tyto odborné způsobilosti: Plavčík, Mistr plavčí, Vodní záchranář na volné vodě. Zároveň tímto Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže, o.s., pověřilo vydávat pro výše uvedené odborné způsobilosti Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností.

Pro kurz Osoba proškolená ze záchranářského minima platí stejná akreditace, přestože to v ní není jednoznačně uvedeno. Legislativa v této oblasti praví, že proškolit osobu ze záchranářského minima může jen osoba odborně způsobilá. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, o.s., je osobou odborně způsobilou, dle této akreditace.

Platnost této akreditace je stanovena do 15.06.2014 a vy si ji můžete shlédnout, či stáhnout si ji zde: AKREDITACE ke stažení.

Organizace kurzu

Kurz probíhá tu u nás, tedy jako v Ostravě. Zpravidla probíhá v úterky a pátky ve večerních hodinách, tj. od 18:30, a to na bazéně v Ostravě Porubě a na Čapkárně (Vodní svět Sareza). Tyto informace budou vždy upřesněny před samotným zahájením daného kurzu.

Rozsah kurzu je následující:

Kapitola Teorie (hodin) Praxe (hodin)
První pomoc 8 4
Použití záchranných pomůcek 2 2
Suma sumárum, aneb kaj su mé hodiny 10 hodin 6 hodin

Závěrečné zkoušky

Nejsou součástí kurzu