Partneři a sponzoři

Bez spolupráce a podpory našich partnerů a sponzorů by se nám asi těžko existovalo. Tímto chceme poděkovat níže uvedeným za jejich podporu.

znakmsk.gif, 2,6kB znakautocont.jpg, 7,6kB znakbcmchz.jpg, 9,6kB znakokdsrdcovka.jpg, 28kB
Moravskoslezský kraj poskytl MS VZS ČČK Ostrava účelově určenou dotaci na podporu realizace projektu vybavení členů spolku a vybavení záchranným materiálem. Sponzorský finanční dar. Spolupráce s HZSP a možnost garážování techniky VZS. Účelový minigrant na konání XTB 2015.
znaknadacecez.jpg, 15kB Místo pro Vaše logo Místo pro Vaše logo Místo pro Vaše logo
Zaměstnanecký grant NADACE ČEZ ve výši 30.000,- Kč za účelem pořízení prostředků a pomůcek pro vodní záchranou činnost.