2006 07 15 Ostrá záchranná akce při interview do novin